पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी) मराठी सराव परीक्षा | आपला ठाकरे

मराठी कायदे

न्यायालयीन कायदे आता बघा आणि समजून घ्या आपल्या मातृभाषेत
सर्व प्रकारच्या कायद्याविषयाची अद्यावत माहिती या संकेतस्थळावर

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी) मराठी सराव परीक्षा

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी) मराठी सराव परीक्षा Pre Higher Primary Scholarship Exam (Class 5th) Marathi Practice Exam

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी) मराठी सराव परीक्षा
Pre Higher Primary Scholarship Exam (Class 5th) Marathi Practice Exam

सदर दिलेल्या सराव परीक्षा मराठी विषयातील घटका नुसार आहेत.सर्व घटकाचा योग्य अभ्यास विद्यार्थ्यांचा व्हावा यासाठी ह्या सराव परीक्षेचे आयोजन करण्यात येते.घटकाची माहिती त्याचा अभ्यास त्याच ठिकाणी विद्यार्थ्यांना बघता येणार आहे.

परीक्षा दिनांक सराव परीक्षा लिंक घटकाचे नाव व स्पष्टीकरण
सराव परीक्षा 21 नोव्हेंबर Mock Test शब्दाच्या जाती
सराव परीक्षा 23 नोव्हेंबर Mock Test विकारी जाती
सराव परीक्षा 8 डिसेंबर Mock Test उतारा व त्यावर आधारित प्रश्न
सराव परीक्षा 10 डिसेंबर Mock Test कविता आणि जाहिरातीवर आधारित प्रश्न
सराव परीक्षा 21 डिसेंबर Mock Test  लिंग 
सराव परीक्षा 23 डिसेंबर Mock Test  वचन 
सराव परीक्षा 25 डिसेंबर Mock Test  काळ 
सराव परीक्षा 27 डिसेंबर Mock Test  विरामचिन्हे
सराव परीक्षा 29 डिसेंबर Mock Test  वाक्यांचे भाग 
सराव परीक्षा 30 डिसेंबर Mock Test शुद्ध अशुद्ध शब्द 
सराव परीक्षा २१ जानेवारी  Mock Test  वाक्यप्रचार 
सराव परीक्षा २३ जानेवारी Mock Test  म्हणी 
सराव परीक्षा २४ जानेवारी Mock Test  संवाद व त्यांवर आधारित प्रश्न 
सराव परीक्षा २५ जानेवारी Mock Test  माहिती तंत्रज्ञान विषयक व मराठी भाषेतील वापरल्या जाणाऱ्या इंग्रजी शब्दाना पर्यायी मराठी शब्द शोधणे 
सराव परीक्षा २७ जानेवारी Mock Test  समानार्थी शब्द 
सराव परीक्षा  Mock Test (LIVE) विरुद्धार्थी शब्द
सराव परीक्षा ३ फेब्रुवारी Mock Test (8PM) अलंकारिक शब्द
सराव परीक्षा  Mock Test  घटक 
सराव परीक्षा Mock Test घटक
सराव परीक्षा Mock Test घटक
सराव परीक्षा Mock Test घटक
सराव परीक्षा Mock Test घटक
सराव परीक्षा Mock Test घटक
सराव परीक्षा Mock Test घटक
सराव परीक्षा Mock Test घटक
सराव परीक्षा Mock Test घटक
सराव परीक्षा Mock Test घटक

कुणीही वेबसाईटवरील माहिती आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराईट नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.

टिप्पणी पोस्ट करा

वरील लेखावरच Comment करा.

थोडे नवीन जरा जुने

SPONSER

SPONSER