१० वी च्या सर्व कृतीपत्रिका आणि उत्तर पत्रिका PDF | माध्यम -मराठी | आपला ठाकरे

मराठी कायदे

न्यायालयीन कायदे आता बघा आणि समजून घ्या आपल्या मातृभाषेत
सर्व प्रकारच्या कायद्याविषयाची अद्यावत माहिती या संकेतस्थळावर

१० वी च्या सर्व कृतीपत्रिका आणि उत्तर पत्रिका PDF | माध्यम -मराठी१० वीच्या सर्व कृतीपत्रिका आणि उत्तर पत्रिका PDF

सर्व विद्यार्थांना आम्ही मागील वर्षीच्या सर्व विषयाच्या कृती पत्रिका आणि त्याच्या उत्तर पत्रिका देणार आहोत.पण ह्या सर्व कृतीपात्रिका ह्या पूर्ण १०० % अभ्यासक्रमाच्या आहे याची सर्वांनी नोंद घ्यावी याचा वापर फक्त प्रश्न कसे येतात त्याचे उत्तरे कशी असावी यासाठी करावा, यावर्षी कोरोना प्रादुर्भाव मुले शासनाने २५% अभ्यासक्रम कमी केलेला आहे.त्यानुसार प्रश्नपत्रिका पण असतील अशी अपेक्षा आहे.

?????

माध्यम -मराठी 

खालील सर्व विषयाच्या कृतीपत्रिका लिंक दिलेल्या आहेत.

विषय कृतीपात्रिका लिंक उत्तरपत्रिका लिंक
मराठी कृतीपत्रिका नमुना १ नमुना १ उत्तरपत्रिका
मराठी कृतीपत्रिका नमुना २ नमुना २ उत्तरपत्रिका
मराठी कृतीपत्रिका नमुना ३ नमुना ३ उत्तरपत्रिका
हिंदी कृतीपत्रिका नमुना १ नमुना १ उत्तरपत्रिका
हिंदी कृतीपत्रिका नमुना २ नमुना २ उत्तरपत्रिका
हिंदी कृतीपत्रिका नमुना ३ नमुना ३ उत्तरपत्रिका
इंग्रजी कृतीपत्रिका नमुना १ नमुना १ उत्तरपत्रिका
इंग्रजी कृतीपत्रिका नमुना २ नमुना २ उत्तरपत्रिका
इंग्रजी कृतीपत्रिका नमुना ३ नमुना ३ उत्तरपत्रिका
विज्ञान भाग १ कृतीपत्रिका नमुना १ नमुना १ उत्तरपत्रिका
विज्ञान भाग १ कृतीपत्रिका नमुना २ नमुना २ उत्तरपत्रिका
विज्ञान भाग १ कृतीपत्रिका नमुना ३ नमुना ३ उत्तरपत्रिका
विज्ञान भाग २ कृतीपत्रिका नमुना १ नमुना १ उत्तरपत्रिका
विज्ञान भाग २ कृतीपत्रिका नमुना २ नमुना २ उत्तरपत्रिका
विज्ञान भाग २ कृतीपत्रिका नमुना ३ नमुना ३ उत्तरपत्रिका
गणित भाग १ कृतीपत्रिका नमुना १ नमुना १ उत्तरपत्रिका
गणित भाग १ कृतीपत्रिका नमुना २ नमुना २ उत्तरपत्रिका
गणित भाग १ कृतीपत्रिका नमुना ३ नमुना ३ उत्तरपत्रिका
गणित भाग २ कृतीपत्रिका नमुना १ नमुना १ उत्तरपत्रिका
गणित भाग २ कृतीपत्रिका नमुना २ नमुना २ उत्तरपत्रिका
गणित भाग २ कृतीपत्रिका नमुना ३ नमुना ३ उत्तरपत्रिका
इतिहास राज्यशास्त्र कृतीपत्रिका नमुना १ नमुना १ उत्तरपत्रिका
इतिहास राज्यशास्त्र कृतीपत्रिका नमुना २ नमुना २ उत्तरपत्रिका
इतिहास राज्यशास्त्र कृतीपत्रिका नमुना ३ नमुना ३ उत्तरपत्रिका
भूगोल कृतीपत्रिका नमुना १ नमुना १ उत्तरपत्रिका
भूगोल कृतीपत्रिका नमुना २ नमुना २ उत्तरपत्रिका
भूगोल कृतीपत्रिका नमुना ३ नमुना ३ उत्तरपत्रिका
सेमी इंग्रजी प्रश्नसंच Next Update
तोंडी परीक्षा प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड  Next Update
संस्कृत (संयुक्त)कृतीपत्रिका उत्तरपत्रिका
संस्कृत (संपूर्ण)कृतीपत्रिकाउत्तरपत्रिका

कुणीही ब्लॉगवरील माहिती आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराईट नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.

सर्व रोज शैक्षणिक नवीन Update मिळवण्यासाठी आम्हाला खालील कोणत्याही लिंक वरून जॉईन करा.

टिप्पणी पोस्ट करा

वरील लेखावरच Comment करा.

थोडे नवीन जरा जुने

SPONSER

SPONSER