Next Academy Navoday Book 2024

Next Academy Navoday Book 2024
NEW SYLLABUS NEW BOOK. This book has 3000+ practice questions and all maths examples explained [Contact - 9168667007]

विद्याप्रवेश कृतिपुस्तिका २०२४-२५ SCERT मार्फत प्रसिद्ध

SHARE:

विद्याप्रवेश विद्यार्थी कृतिपुस्तिका २०२४-२५ - मराठी माध्यम,विद्याप्रवेश शिक्षक मार्गदर्शिका २०२४-२५ - मराठी माध्यम,विद्याप्रवेश विद्यार्थी कृतिपुस्ति

विद्याप्रवेश कृतिपुस्तिका २०२४-२५ SCERT मार्फत प्रसिद्ध

विद्याप्रवेश कृतिपुस्तिका २०२४-२५ SCERT मार्फत प्रसिद्ध

विद्याप्रवेश कृतिपुस्तिका २०२४-२५: ओळख

विद्याप्रवेश कृतिपुस्तिका Vidhyapravesh Vidyarthi Krutipatrika २०२४-२५ ही शैक्षणिक क्षेत्रातील एक महत्त्वाची साधन आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (SCERT) पुणे यांच्या मार्फत प्रसिद्ध झालेली ही कृतिपुस्तिका विद्यार्थ्यांसाठी आणि शिक्षकांसाठी मार्गदर्शक ठरते.

SCERT म्हणजे काय?

SCERT म्हणजे राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद. हे संस्थान शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचे नियोजन, विकास, संशोधन, आणि प्रशिक्षण या गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत करते. विद्याप्रवेश कृतिपुस्तिकांचे निर्मिती हे SCERT च्या महत्त्वपूर्ण कार्यांपैकी एक आहे.

विद्याप्रवेश विद्यार्थ्यांसाठी कृतिपुस्तिका २०२४-२५: मराठी माध्यम

मुख्य उद्दिष्ट

विद्याप्रवेश Vidhyapravesh Vidyarthi Krutipatrika विद्यार्थ्यांसाठी कृतिपुस्तिका २०२४-२५ चा मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक तत्त्वज्ञान आणि मूलभूत संकल्पनांची ओळख करून देणे.

मूल्य आणि महत्त्व

ही कृतिपुस्तिका विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अध्ययनाची दिशा देण्यासाठी, नवीन गोष्टी शिकण्यासाठी, आणि त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाला सुकर बनवण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.

विद्याप्रवेश शिक्षक मार्गदर्शिका २०२४-२५: मराठी माध्यम

शिक्षकांसाठी भूमिका

शिक्षक मार्गदर्शिका Vidhyapravesh Shikshak Margadarshika विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी एक महत्वाचे साधन आहे. यामध्ये शिक्षकांना त्यांच्या अध्यापनात उपयुक्त ठरतील असे विविध साधनांचा समावेश आहे.

शिक्षण पद्धती आणि साधने

शिक्षकांना नवीन शिक्षण पद्धती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन दिले जाते.

विद्याप्रवेश विद्यार्थ्यांसाठी कृतिपुस्तिका २०२४-२५: उर्दू माध्यम

उद्दिष्टे आणि विषय

उर्दू माध्यमातील विद्यार्थ्यांसाठी कृतिपुस्तिका त्यांना त्यांच्या शैक्षणिक मार्गावर पुढे जाण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संकल्पनांची ओळख करून देते.

सामग्री आणि उपयोग

ही कृतिपुस्तिका विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अध्ययनात मदत करण्यासाठी विविध विषयांवर सुसंगत माहिती प्रदान करते.

विद्याप्रवेश शिक्षक मार्गदर्शिका २०२४-२५: उर्दू माध्यम

शिक्षकांची तयारी

शिक्षकांना त्यांच्या अध्यापनासाठी तयार करण्यासाठी ही Vidhyapravesh Shikshak Margadarshika मार्गदर्शिका महत्त्वाची भूमिका बजावते.

उपयोगी तंत्रे

शिक्षकांना अध्यापनात उपयोगी ठरणारी तंत्रे आणि साधनांची माहिती या मार्गदर्शिकेत दिलेली असते.

स्टार्स प्रकल्प: ओळख आणि उद्दिष्टे

स्टार्स प्रकल्प म्हणजे शैक्षणिक तंत्रज्ञानाच्या वापराने विद्यार्थ्यांना अधिक गुणवत्ता प्राप्त करून देणे. हा प्रकल्प विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जीवनात नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून त्यांना अधिक सुसंगत बनवतो.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे ही संस्था शैक्षणिक क्षेत्रात नव्या नव्या गोष्टी आणण्यासाठी कार्यरत आहे.

कृतिपुस्तिकांचे वितरण आणि वापर

या कृतिपुस्तिकांचे वितरण संपूर्ण राज्यात होते. शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचा उपयोग करून त्यांच्या शैक्षणिक स्तरावर सुधारणा करता येतात.

विद्यार्थ्यांना मिळणारे फायदे

विद्यार्थ्यांना या कृतिपुस्तिकांमुळे त्यांच्या अध्ययनात नवीन दिशा मिळते. त्यांना नवीन गोष्टी शिकण्याची संधी मिळते.

शिक्षकांना मिळणारे फायदे

शिक्षकांना या मार्गदर्शिकांमुळे त्यांच्या अध्यापनात नवीन तंत्रांचा वापर करता येतो. यामुळे ते अधिक प्रभावीपणे विद्यार्थ्यांना शिकवू शकतात.

विद्याप्रवेश कार्यक्रमाचा भविष्यातील प्रभाव

हा कार्यक्रम भविष्यातील शैक्षणिक प्रवासाला दिशा देणारा ठरतो. यामुळे विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक स्तर उंचावतो.

अभिप्राय आणि सुधारणा

विद्यार्थ्यांचे आणि शिक्षकांचे अभिप्राय या कृतिपुस्तिकांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरतात. यामुळे भविष्यात अधिक सुधारित आवृत्त्या आणता येतात.

विद्याप्रवेश कृतिपुस्तिका २०२४-२५ ही विद्यार्थ्यांसाठी आणि शिक्षकांसाठी एक अमूल्य साधन आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासात दिशा मिळते आणि शिक्षकांना त्यांच्या अध्यापनात नवीन तंत्रांचा वापर करता येतो.

विद्याप्रवेश कृतिपुस्तिका २०२४-२५ डाऊनलोड

विद्यार्थी कृतिपुस्तिका शिक्षक मार्गदर्शिका माध्यम
विद्याप्रवेश विद्यार्थी कृतिपुस्तिका २०२४-२५ विद्याप्रवेश शिक्षक मार्गदर्शिका २०२४-२५ मराठी माध्यम
विद्याप्रवेश विद्यार्थी कृतिपुस्तिका २०२४-२५ विद्याप्रवेश शिक्षक मार्गदर्शिका २०२४-२५ उर्दू माध्यम
विद्याप्रवेश विद्यार्थी कृतिपुस्तिका २०२४-२५ विद्याप्रवेश शिक्षक मार्गदर्शिका २०२४-२५ इंग्रजी माध्यम

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

 • [accordion]
  • 1. विद्याप्रवेश कृतिपुस्तिका म्हणजे काय?
   •    विद्याप्रवेश कृतिपुस्तिका ही विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक विषयांवरील माहिती प्रदान करणारी पुस्तक आहे.
  • 2. SCERT म्हणजे काय?
   •    SCERT म्हणजे राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद.
  • 3. विद्याप्रवेश कृतिपुस्तिका कधी प्रसिद्ध झाली?
   •    विद्याप्रवेश कृतिपुस्तिका २०२४-२५ SCERT मार्फत २०२४ मध्ये प्रसिद्ध झाली.
  • 4. विद्याप्रवेश कृतिपुस्तिकांचे उद्दिष्ट काय आहे?
   •    विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक विषयांवरील मूलभूत संकल्पनांची ओळख करून देणे हे उद्दिष्ट आहे.
  • 5. विद्याप्रवेश शिक्षक मार्गदर्शिकेचे महत्त्व काय आहे?
   •    शिक्षकांना त्यांच्या अध्यापनात नवीन तंत्रांचा वापर करून विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन मिळविणे हे महत्त्व आहे.
 • [message]
  • ##check##  वाचकांसाठी महत्त्वाची सूचना
   • कुणीही वेबसाईटवरील माहिती आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराइट कायदा 1976 च्या कलम 107 अन्वये नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.

 आपली वेबसाईट आपले सोशल मिडिया जॉईन करा.

COMMENTS

BLOGGER

Join Now

 • Instagram
 • Whats App
 • Telegram
नाव

अभ्यासक्रम,3,अभ्यासमाला,4,आयकर,1,उपक्रम यादी,3,तंत्रज्ञान,136,दिनविशेष,17,नवोदय परीक्षा,93,नवोपक्रम,6,निपुण भारत अभियान,1,निबंधमाला,3,परीक्षा,104,पुस्तके,12,प्रशिक्षण,63,प्रश्नपत्रिका,28,प्रश्नमंजुषा,2,बोधकथा,8,भाषण,15,मंथन परीक्षा,1,मूल्यमापन आराखडे,13,राष्ट्रीय कार्यक्रम,11,लेख,43,विद्यार्थी कट्टा,349,विषय पेटी,2,शालार्थ,54,शालेय समिती,3,शाळा माहिती,580,शाळापूर्व तयारी अभियान,8,शाळासिद्धी,6,शिष्यवृत्ती परीक्षा,77,शिक्षक Update,467,शैक्षणिक उपक्रम,23,शैक्षणिक खेळ,3,शैक्षणिक साहित्य,18,संचमान्यता,10,सरल पोर्टल,32,सुट्ट्या,5,सूचना,742,All Update,305,Avirat,5,Best Essay,7,careers,18,CTET,4,English Grammar,9,GR,60,Live Webinar,78,News,510,Online exam,33,pariptrak,11,Pavitra Portal,10,recent,1,Result,9,Scholarship,28,Udise plus,1,Video,18,Yojana,6,
ltr
item
आपला ठाकरे : विद्याप्रवेश कृतिपुस्तिका २०२४-२५ SCERT मार्फत प्रसिद्ध
विद्याप्रवेश कृतिपुस्तिका २०२४-२५ SCERT मार्फत प्रसिद्ध
विद्याप्रवेश विद्यार्थी कृतिपुस्तिका २०२४-२५ - मराठी माध्यम,विद्याप्रवेश शिक्षक मार्गदर्शिका २०२४-२५ - मराठी माध्यम,विद्याप्रवेश विद्यार्थी कृतिपुस्ति
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSrUGIEUV8Fh_VDPUouOgE0gSW6xK-djkgyqIXE__P1Va9r2DO060YZ3phzEeeSd83SM-zdco8w9rux2JMGL6tzoHe5MSRnR-IOIeWBgyTdc43DSTNstFdkGa9aHO-koyW9x3V7dMP9ywk14osSVGUPhmahf5frtvnGreIhB0OJ0Cisn9IPj7Kbh29FDs/s16000/Vidhyapravesh.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSrUGIEUV8Fh_VDPUouOgE0gSW6xK-djkgyqIXE__P1Va9r2DO060YZ3phzEeeSd83SM-zdco8w9rux2JMGL6tzoHe5MSRnR-IOIeWBgyTdc43DSTNstFdkGa9aHO-koyW9x3V7dMP9ywk14osSVGUPhmahf5frtvnGreIhB0OJ0Cisn9IPj7Kbh29FDs/s72-c/Vidhyapravesh.png
आपला ठाकरे
https://www.aapalathakare.com/2024/06/Vidhyapravesh-Vidyarthi-Krutipatrika-Shikshak-Margadarshika.html
https://www.aapalathakare.com/
https://www.aapalathakare.com/
https://www.aapalathakare.com/2024/06/Vidhyapravesh-Vidyarthi-Krutipatrika-Shikshak-Margadarshika.html
true
6560251832759801907
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content
CLOSE ADS
CLOSE ADS