Next Academy Navoday Book 2024

Next Academy Navoday Book 2024
NEW SYLLABUS NEW BOOK. This book has 3000+ practice questions and all maths examples explained [Contact - 9168667007]

PAT महाराष्ट्र या ChatBoat वर भरण्यासाठी मुदतवाढ | व्हिडिओ | समस्या व उपाय

SHARE:

चॅटबॉट पायाभूत चाचणीचे गुण भरण्यासाठी उपलब्ध swiftchat by convegenius,swiftchat by convegenius app,swiftchat by convegenius login,swiftchat by convege

पायाभूत चाचणीचे गुण PAT (महाराष्ट्र) या चॅटबॉटवर शिक्षकांनी नोंदविणे बाबत प्रशिक्षण,swiftchat by convegenius,swiftchat by convegenius app,swiftchat by convegenius login,swiftchat by convegenius app download,swiftchat by convegenius download,swiftchat by convegenius apk,swiftchat by convegenius app,swiftchat by convegenius app download,swiftchat by convegenius login,swiftchat by convegenius app download

PAT महाराष्ट्र या ChatBoat वर गुण भरणे सुविधा उपलब्ध

(Under STAR'S Project) Periodic Assessment Test (PAT) Summative Evaluation - 2 चे Online मार्क्स नोंदनी सुविधा उपलब्ध करुन देली आहे प्रथम भाषा, गणित, व इंग्रजी नोंदी तुम्ही टाकू शकणार आहेत.

PAT (महाराष्ट्र) या ChatBoat बाबतचे प्रशिक्षण दि. १५ एप्रिल २०२४ रोजी यु-ट्युबद्वारे शिक्षकांना देण्यात आलेले आहे. यापूर्वी शिक्षकांना संकलित मूल्यमापन - २ (PAT- ३)चे गुण दि. १५ एप्रिल ते २६ एप्रिल २०२४ पर्यंत PAT (महाराष्ट्र) या ChatBoat  वर नोंदविणे करिता कालावधी देण्यात आलेला होता.

तथापि सदरची माहिती अद्याप पूर्ण झाली नसल्याने सदरचे गुण ChatBoat वर नोंदविण्याकरिता जिल्ह्यांना दि.५ मे २०२४ पर्यंतचा कालावधी देण्यात येत आहे. उपरोक्त कामासाठी जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांनी आपल्या कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याकडे PAT (महाराष्ट्र) जिल्हा समन्वयक म्हणून जबाबदारी यापूर्वी निश्चित केलेली असेल. त्यानुसार सदर जिल्हा समन्वयक यांनी जिल्हातील सर्व शिक्षकांना विद्या समीक्षा केंद्र (VSK), पुणे यांचेमार्फत PAT (महाराष्ट्र) हा ChatBoat वर संकलित मूल्यमापन - २(PAT-३)चे गुण कसे भरावेत याबाबत आवश्यकतेनुसार मार्गदर्शन करावे. तसेच ज्या शाळांमध्ये संकलित मूल्यमापन - २ (PAT-३)घेण्यात आलेली आहे. अशा इयत्ता तिसरी ते आठवीच्या शाळामधील विषयनिहाय विद्यार्थ्यांचे गुण ChatBoat वर नोंदविणेबाबत कार्यवाही करण्यात यावी.

PAT महाराष्ट्र या ChatBoat वर भरणे सुविधा उपलब्ध | व्हिडिओ | समस्या व उपाय

संकलित मूल्यमापन 2 चे गुण PAT महाराष्ट्र या ChatBoat वर भरणेबाबत प्रशिक्षण हे खालील लिंकवर तुम्ही बघू शकणार आहात.

Attendance Bot STARS प्रकल्पामधील SIG-२ limproved Learning Assessment System नुसार सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नियतकालिक मूल्यांकन (PAT)अंतर्गत पायाभूत चाचणी, संकलित मूल्यमापन १ व संकलित मूल्यमापन २ ( PAT - ३) चे आयोजन करण्यात आलेले होते. उपरोक्त संदर्भानुसार राज्यात संकलित मूल्यमापन - २ (PAT-३)चे आयोजन दि. ४ ते ६ एप्रिल २०२४ या कालावधीत शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच खाजगी अनुदानित शाळामध्ये करण्यात आलेले होते. प्रथम भाषा (सर्व माध्यम), गणित (सर्व माध्यम), तृतीय भाषा- इंग्रजी या विषयांचे संकलित मूल्यमापन - २ घेण्यात आलेले आहे. सदर संकलित मूल्यमापन - २ (PAT-३) शिक्षकांनी तपासणेबाबत सूचित करण्यात आलेले होते. तसेच सदर मूल्यमापनाचे गुण विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) यांचेमार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या पोर्टलवर भरायचे असून याबाबतच्या सविस्तर सूचना यु-ट्युबद्वारे देण्यात येतील.विद्या समीक्षा केंद्र (VSK), पुणे यांचेमार्फत PAT (महाराष्ट्र) हा चाटबॉट संकलित मूल्यमापन - २ (PAT - ३) गुण भरण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. यावर संकलित मूल्यमापन - २ (PAT-३)चे गुण शिक्षकांनी नोंदविणे आवश्यक आहे. सदर चाटबॉटवर संकलित मूल्यमापन - २ (PAT-३)चे गुण शिक्षकांनी कसे नोंदवावेत याच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना व याबाबतच्या व्हिडीओची यु-ट्यूब लिंक सोबत देण्यात येत आहे. तसेच PAT (महाराष्ट्र) या चाटबॉटबाबतचे प्रशिक्षण दि. १५ एप्रिल २०२४ रोजी दुपारी ठीक १२:०० ते १:०० या कालावधीत यु-ट्युबद्वारे शिक्षकांना देण्यात येईल. संबधित शिक्षकांना याबाबतचे प्रशिक्षण यु-ट्युबद्वारे घेण्याबाबत आपल्या स्तरावरून कळविण्यात यावे. प्रशिक्षण घेतल्यानंतर शिक्षकांनी संकलित मूल्यमापन २ ( PAT - ३) चे गुण दि. १५ एप्रिल ते २६ एप्रिल २०२४ या कालावधीत PAT (महाराष्ट्र) या चाटबॉटवर नोंदविणे आवश्यक आहे. जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांनी आपल्या कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याकडे PAT (महाराष्ट्र) जिल्हा समन्वयक म्हणून जबाबदारी देण्यात यावी. सदर जिल्हा समन्वयक यांनी जिल्हातील सर्व शिक्षकांना विद्या समीक्षा केंद्र (VSK), पुणे यांचेमार्फत PAT (महाराष्ट्र) हा चाटबॉटचर संकलित मूल्यमापन - २ ( PAT - ३) चे गुण कसे भरावेत याबाबत आवश्यकतेनुसार मार्गदर्शन करावे. तसेच ज्या शाळांमध्ये संकलित मूल्यमापन - २ ( PAT - ३) घेण्यात आलेली आहे. अशा इयत्ता तिसरी ते आठवीच्या शाळामधील विषयनिहाय विद्यार्थ्याचे गुण चाटवॉटवर नोंदविणेबाबत कार्यवाही करण्यात यावी.

संकलित मूल्यमापन 2 गुणांची नोंद करणेसाठी  लिंक - २ ( PAT-३ ) वेबपेज


LIVE NOW TRAININGसमस्या फॉर्म


PAT चॅटबॉट मार्गदर्शिका

 • [accordion]
  • आपण एप्लीकेशन ओपन केल्यानंतर आपल्या शाळेतील काही विद्यार्थी एप्लीकेशन वर दिसून येतात तर काही विद्यार्थी दिसून येत नाही असे का?
   • कोरोना कालावधीत राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने स्वाध्याय उपक्रम सुरू केला होता सदर स्वाध्याय उपक्रम प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी त्याच्या मोबाईलवरून भरायचा होता ज्या विद्यार्थ्यांनी त्यावेळेस स्वाध्याय उपक्रमामध्ये सहभाग नोंदवला अशा विद्यार्थ्यांचे नावे यामध्ये आहेत इतर विद्यार्थ्यांचे स्टुडन्ट पोर्टल वरून नावे घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे संपूर्ण नावे स्टुडन्ट चेकबोट वर आल्यानंतर आपल्याला त्यांची देखील माहिती भरता येईल.
  • दुसऱ्या शाळेतून विद्यार्थी आला असेल तर तो दिसत नाही?
   • याची देखील उत्तर हेच आहे की स्टुडन्ट पोर्टलला आपण त्याला अटॅच केले असेल तर तो आपल्याला डेटा अपडेट झाल्यानंतर दिसेल.
  • जे जास्तीचे विद्यार्थी दिसत आहेत त्यांच्याबाबत काय करायचे?
   • शाळेत नसणारे या अगोदर शाळेत असणारे दुसऱ्या शाळेत गेलेले विद्यार्थी आपल्या शाळेत गुण भरताना दिसत आहेत सदर विद्यार्थ्यांची गुण आपण भरायचे नाही किंवा त्यांना अनुपस्थित देखील दाखवायचे नाही त्यांची माहिती प्रलंबित ठेवायची आहे जेव्हा स्टुडन्ट पोर्टलवरून CHATBOT वर माहिती अपडेट होईल अशावेळी सदर विद्यार्थी त्या त्या शाळेवर दिसतील व आपल्या शाळेवरून कमी होतील.
   • आपण विद्यार्थी माहिती भरत असताना वर्ग निवडला विषय निवडला व विद्यार्थी माहिती भरण्यास सुरुवात केली माहिती भरताना आपण मध्येच नंतरचा विद्यार्थी भरण्याचे ऑप्शन निवडल्यानंतर आपल्याला मुख्यमणीवर किंवा मागे येता येत नाही जर आपले आपण मागे आलात तर अगोदर भरलेली सर्व माहिती सेव न होता ती माहिती आपल्याला परत भरावी लागू शकते त्यामुळे काळजीपूर्वक शेवटचा विद्यार्थी माहिती म्हणजेच गुण भरल्यानंतर पुढील विद्यार्थ्यांचे गुण भरा हे ऑप्शन न निवडता त्यानंतरचे मेन्यू चे ऑप्शन निवडावे.
   • जर पुढील विद्यार्थ्यांची माहिती भरा असे ऑप्शन निवडले असेल तर आपल्याला भरलेलाच विद्यार्थी निवडून त्याचे गुण परत भरावे लागतील व त्यानंतर मेन्यू बदलून घ्यावा लागेल.

जर वर्गातील विद्यार्थी दिसत नसतील तर आपले स्टुडन्ट पोर्टल वरील विद्यार्थ्यांची रिक्वेस्ट पाठवून ते स्टुडन्ट पोर्टलवर घ्यावे विद्यार्थी आपल्याला चॅटबॉट मध्ये देखील दिसतल.

Attendance Bot बाबत वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या समस्यांची उत्तरे

जास्तीचे विद्यार्थ्यांना डिटॅच करावी म्हणजेच ज्या शाळेत केले आहेत त्या शाळेत दिसतील.

********

पायाभूत चाचणीचे गुण  PAT (महाराष्ट्र) या चॅटबॉटवर शिक्षकांनी नोंदविणे बाबत प्रशिक्षण

Training for Teachers to Payabhut Chachni Marks on Chatbot PAT (Maharashtra)

विद्यार्थ्यांचा अध्ययन संपादणूकीचा नियमित आढावा घेऊन आवश्यक कृती-योजना राबविण्यासाठी सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात STARS प्रकल्प अंतर्गत वर्षभरात तीन नियतकालिक चाचण्यांचे आयोजन इयत्ता तिसरी ते आठवीसाठी करण्यात येत आहे. यातील पहिली पायाभूत चाचणी दि. १७ ते १९ ऑगस्ट २०२३ या कालावधीत शाळास्तरावर घेण्यात आलेली आहे. दुसरी संकलित मूल्यमापन १ ही चाचणी ३१, ३१ ऑक्टोंबर व ०१ नोव्हेंबर २०२३ रोजी घेण्यात आली आहे.

तरी आपणास कळविण्यात येते की, संदर्भ क १ नुसार विद्या समीक्षा केंद्र (VSK), पुणे यांचेमार्फत PAT (महाराष्ट्र) या चॅटबॉटवर संकलित मूल्यमापन १ या चाचणीचे गुण भरण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. सदर चॅटबॉटवर शिक्षकांनी गुण कसे नोंदवावेत याबाबतचे ऑनलाईन स्वरुपात यु-ट्युबद्वारे प्रशिक्षण शिक्षकांना दि. २८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी दुपारी ठीक १२ ते १ या कालावधीत देण्यात येणार आहे. तरी आपल्या अधिनस्त शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा व खाजगी अनुदानित शाळा मधील शिक्षकांना ऑनलाईन प्रशिक्षण घेणेबाबत सूचित करण्यात यावे. प्रशिक्षण झालेनंतर सदर शाळांमधील शिक्षकांनी विद्यार्थ्याच्या संकलित मूल्यमापन १ चे गुण PAT (महाराष्ट्र) या चॅटबॉटवर नोंदविणेबाबत आपल्या स्तरावरून सूचना द्याव्यात.

PAT (महाराष्ट्र) या चॅटबॉटवर गुण नोंदविण्याचा कालावधी दि. २८ नोव्हेंबर ते १० डिसेंबर २०२३ असणार आहे.

चॅटबॉटच्या बाबतीत तांत्रिक मदतीसाठी श्री. वेंकटेश अनंतरामन ८०००४९४७६४ यांचेशी संपर्क करण्यात यावा.


PAT चॅटबॉट मार्गदर्शिका

कुणीही वेबसाईटवरील माहिती आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराईट नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.

आपली वेबसाईट आपले सोशल मिडिया जॉईन करा.

COMMENTS

BLOGGER

Join Now

 • Instagram
 • Whats App
 • Telegram
नाव

अभ्यासक्रम,3,अभ्यासमाला,4,आयकर,1,उपक्रम यादी,3,तंत्रज्ञान,136,दिनविशेष,17,नवोदय परीक्षा,93,नवोपक्रम,6,निपुण भारत अभियान,1,निबंधमाला,3,परीक्षा,104,पुस्तके,12,प्रशिक्षण,63,प्रश्नपत्रिका,28,प्रश्नमंजुषा,2,बोधकथा,8,भाषण,15,मंथन परीक्षा,1,मूल्यमापन आराखडे,13,राष्ट्रीय कार्यक्रम,11,लेख,42,विद्यार्थी कट्टा,346,विषय पेटी,2,शालार्थ,54,शालेय समिती,3,शाळा माहिती,569,शाळापूर्व तयारी अभियान,8,शाळासिद्धी,6,शिष्यवृत्ती परीक्षा,77,शिक्षक Update,457,शैक्षणिक उपक्रम,22,शैक्षणिक खेळ,3,शैक्षणिक साहित्य,18,संचमान्यता,9,सरल पोर्टल,30,सुट्ट्या,5,सूचना,736,All Update,304,Avirat,5,Best Essay,7,careers,18,CTET,4,English Grammar,9,GR,60,Live Webinar,78,News,510,Online exam,33,pariptrak,11,Pavitra Portal,10,recent,1,Result,9,Scholarship,27,Video,18,Yojana,6,
ltr
item
आपला ठाकरे : PAT महाराष्ट्र या ChatBoat वर भरण्यासाठी मुदतवाढ | व्हिडिओ | समस्या व उपाय
PAT महाराष्ट्र या ChatBoat वर भरण्यासाठी मुदतवाढ | व्हिडिओ | समस्या व उपाय
चॅटबॉट पायाभूत चाचणीचे गुण भरण्यासाठी उपलब्ध swiftchat by convegenius,swiftchat by convegenius app,swiftchat by convegenius login,swiftchat by convege
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyfG2G4lWwoMiW6z9LxkgR6dJpnLAu1vbj8smgC7yXsWxwPDXQdMeJ-vd96Xk_7HSgoqz324mDd7HMgfY7CYvpVG2b2tEiq5CutMvk2_giD7WunzL7A6idXpcAygBPePEZqQQgP8WQzjpFDRLtus2qa_RaKsQmfFsY135SCoghvkC0COki1JFRtHUeBDQ/s16000/Chatbot%20PAT.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyfG2G4lWwoMiW6z9LxkgR6dJpnLAu1vbj8smgC7yXsWxwPDXQdMeJ-vd96Xk_7HSgoqz324mDd7HMgfY7CYvpVG2b2tEiq5CutMvk2_giD7WunzL7A6idXpcAygBPePEZqQQgP8WQzjpFDRLtus2qa_RaKsQmfFsY135SCoghvkC0COki1JFRtHUeBDQ/s72-c/Chatbot%20PAT.png
आपला ठाकरे
https://www.aapalathakare.com/2023/09/Payabhut-Chachni-Marks-on-Chatbot.html
https://www.aapalathakare.com/
https://www.aapalathakare.com/
https://www.aapalathakare.com/2023/09/Payabhut-Chachni-Marks-on-Chatbot.html
true
6560251832759801907
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content