#Ads

Just Foods
🍴Food enthusiast sharing delicious and healthy recipes with a focus on using fresh, whole ingredients. Join me on my culinary journey to discover new and exciting flavors that will tantalize your taste buds! #justfoodsrecipe #healthyeating #foodie #yum

अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित बौध्द नागरिकाच्या पाल्यांच्या धर्म व जातीबाबतच्या नोंदणीबाबत

अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित बौध्द नागरिकाच्या पाल्यांच्या धर्म व जातीबाबतच्या नोंदणीबाबत

अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित बौध्द नागरिकाच्या पाल्यांच्या धर्म व जातीबाबतच्या नोंदणीबाबत

अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित बौध्द नागरिकाच्या पाल्यांच्या धर्म व जातीबाबतच्या नोंदणीबाबत ग्रामविकास विभागाने दिनांक 19 एप्रिल 2023 रोजी शासन आदेशाद्वारे पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

बालवाड़ी/पहिल्या वर्गात मुलाचे प्रवेश किया नांव नोंदणी करताना विशेषत: अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित बौध्द पालकांनी सांगितलेल्या धर्माचे नाव धर्माच्या रकान्यात व अनुसूचित जातीचे नाव जातीच्या रकान्यात नोंद करण्याबाबत सर्व सरकारी, अनुदानित, विना अनुदानित शाळाच्या मुख्याध्यापकांना सूचना देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. 

यानुषंगाने सर्व ग्रामपंचायतींना स्थानिक पातळीवरील शासकीय/अनुदानित/विना अनुदानित शाळा तसेच बालवाड्या येथे प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जातीमधून धर्मांतरीत बौध्द नागरिकाच्या पाल्यांच्या धर्म/जातीबाबत नोदीबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिनांक २२.०१.२०२१ च्या अर्धशासकीय पत्रातील सूचना संबधित शाळा/बालवाच्या यांच्या निदर्शनास आणण्याबाबत सूचित करावे.

अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित बौध्द नागरिकाच्या पाल्यांच्या धर्म व जातीबाबतच्या नोंदणीबाबत

कुणीही वेबसाईटवरील माहिती आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराईट नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.

आपली वेबसाईट आपले सोशल मिडिया जॉईन करा.

टिप्पणी पोस्ट करा

वरील लेखावरच Comment करा.

थोडे नवीन जरा जुने

POST ADS1

POST ADS 2