पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी) इंग्रजी सराव परीक्षा | आपला ठाकरे

मराठी कायदे

न्यायालयीन कायदे आता बघा आणि समजून घ्या आपल्या मातृभाषेत
सर्व प्रकारच्या कायद्याविषयाची अद्यावत माहिती या संकेतस्थळावर

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी) इंग्रजी सराव परीक्षा

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी) इंग्रजी सराव परीक्षा Pre Higher Primary Scholarship Exam (Class 5th) English Practice Exam

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी) इंग्रजी सराव परीक्षा
Pre Higher Primary Scholarship Exam (Class 5th) English Practice Exam

सदर दिलेल्या सराव परीक्षा इंग्रजी विषयातील घटका नुसार आहेत.सर्व घटकाचा योग्य अभ्यास विद्यार्थ्यांचा व्हावा यासाठी ह्या सराव परीक्षेचे आयोजन करण्यात येते.घटकाची माहिती त्याचा अभ्यास त्याच ठिकाणी विद्यार्थ्यांना बघता येणार आहे.

परीक्षा दिनांक सराव परीक्षा लिंक घटकाचे नाव व स्पष्टीकरण
सराव परीक्षा 30 नोव्हेंबर Mock Test Associating the name of a letter with its sound
सराव परीक्षा 2 डिसेंबर  Mock Test Formation of words using given alphabets 
सराव परीक्षा 3 जानेवारी   Mock Test  Writing familiar/related words with the given clues/pictures.
सराव परीक्षा 4 जानेवारी  Mock Test  Corelating words with pictures (action words, describing words)
सराव परीक्षा ५ जानेवारी  Mock Test  Rhyming words
सराव परीक्षा ६ जानेवारी  Mock Test  Writing opposite words
सराव परीक्षा ९ जानेवारी  Mock Test  Writing word register
सराव परीक्षा 12 जानेवारी  Mock Test  Finding small words from the bigger
सराव परीक्षा 13 जानेवारी  Mock Test  Using/writing contracted forms
सराव परीक्षा Mock Test  Dictionary skills
सराव परीक्षा 16 जानेवारी  Mock Test  Parts of body
सराव परीक्षा 17 जानेवारी  Mock Test  Names of birds and animals ,their females, their young ones , their living places and their sounds
सराव परीक्षा Mock Test Comparisons
सराव परीक्षा 18 जानेवारी  Mock Test  Homophones
सराव परीक्षा 19 जानेवारी  Mock Test (LIVE) Names of colors, things, shapes. Vegetables, fruits, games
सराव परीक्षा Mock Test घटक
सराव परीक्षा Mock Test घटक
सराव परीक्षा Mock Test घटक
सराव परीक्षा Mock Test घटक
सराव परीक्षा Mock Test घटक
सराव परीक्षा Mock Test घटक
सराव परीक्षा Mock Test घटक
सराव परीक्षा Mock Test घटक
सराव परीक्षा Mock Test घटक

कुणीही वेबसाईटवरील माहिती आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराईट नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.

टिप्पणी पोस्ट करा

वरील लेखावरच Comment करा.

थोडे नवीन जरा जुने

SPONSER

SPONSER