#Ads

Just Foods
🍴Food enthusiast sharing delicious and healthy recipes with a focus on using fresh, whole ingredients. Join me on my culinary journey to discover new and exciting flavors that will tantalize your taste buds! #justfoodsrecipe #healthyeating #foodie #yum

जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा मॉक टेस्ट 2023 | Jawahar Navodaya Entrance Exam Mock Test 2023

navodaya practice test,navodaya vidyalaya class 6 practice test,navodaya vidyalaya class 6 practice test, Navodaya practice test, Online entrance exam practice test,नवोदय सराव परीक्षा | Navodaya practice test  Online entrance exam practice test,जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा मॉक टेस्ट 2021 | Jawahar Navodaya Entrance Exam Mock Test 2021 jnv mock test class 6,jnv mock test class 6 2022,jnv mock test class 6th,jnv mock test class 6 2021,jnv mock test class 6 2022,jnv mock test class 6th,jnv mock test class 6,jnv mock test class 6 2021

नवोदय सराव परीक्षा | Navodaya practice test

Online entrance exam practice test

सूचना

सूचना –

  • ·       सर्व प्रश्न सराव साठी देण्यात येणार आहे.
  • ·       सर्व विषयाचे रोज प्रश्न Update करण्यात येणार.
  • ·       विद्यार्थी कितीही वेळा प्रश्न संचाचा सराव करू शकणार.
  • ·       विद्यार्थाची कोणतीही वैयक्तिक माहिती आमच्या सर्वरला जमा होणार नाही.(उदा.नाव,मोबाईल नंबर, लोकेशन)
  • ·       विद्यार्थी आपला निकाल लगेच बघू शकणार.
  • ·       विद्यार्थी आपले चुकलेले आणि बरोबर आलेले सराव प्रश्न लगेच तेथे बघू शकणार.

(टीप- असा सराव घेऊन त्यानंतर एक सर्व विषयाची ८० गुणांची परीक्षा (नवोदय प्रश्नपत्रिकेनुसार) घेण्यात येणार त्याचे नियोजन लवकरच जाहीर करण्यात येणार)

(काही अडचण अथवा सूचना करायच्या असतील तर आपला ठाकरे ब्लॉग सोबत संपर्क करू शकतात.)

परीक्षा लिंक
नवोदय सराव परीक्षा 1(मराठी) Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 2(मराठी) Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 3(गणित) Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 4(गणित) Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 5(गणित) Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 6(बुद्धिमत्ता) Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 7(बुद्धिमत्ता) Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 8(बुद्धिमत्ता) Start Exam 
नवोदय सराव परीक्षा 9 (मराठी)  Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 10(मराठी)  Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 11(मराठी)  Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 12(बुद्धिमत्ता) Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 13(बुद्धिमत्ता) Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 14(बुद्धिमत्ता) Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 15 (गणित) Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 16(बुद्धिमत्ता) Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 17(गणित) Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 18 Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 19(गणित) Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 20 (New) (Rapid Questions) Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 21 (New) (माध्यम-मराठी | गुण -८० ) Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 22 (2019 मधील प्रश्न) Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 23 (2021 मधील प्रश्न) Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 24 (गणित)(New) Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 25 (गणित)(New) Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 26 (गणित)(New) Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 27(गणितातील महत्वाची सूत्रांची परीक्षा)  

Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 28 (बुद्धिमत्ता) Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 29 (बुद्धिमत्ता) Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 30 (बुद्धिमत्ता) Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 31 (बुद्धिमत्ता) Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 32 (बुद्धिमत्ता) Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 33 Start Exam
नवोदय सराव परीक्षा 34 Start Exam
Tag-navodaya practice test,navodaya vidyalaya class 6 practice test,navodaya vidyalaya class 6 practice test, Navodaya practice test, Online entrance exam practice test,नवोदय सराव परीक्षा | Navodaya practice test  Online entrance exam practice test,जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा मॉक टेस्ट 2023 | Jawahar Navodaya Entrance Exam Mock Test 2023,jnv mock test class 6,jnv mock test class 6 2023,jnv mock test class 6th,jnv mock test class 6 2023,jnv mock test class 6 2023,jnv mock test class 6th,jnv mock test class 6,jnv mock test class 6 2023

कुणीही वेबसाईटवरील माहिती आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराईट नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.

सर्व रोज शैक्षणिक नवीन Update मिळवण्यासाठी आम्हाला खालील कोणत्याही लिंक वरून जॉईन करा.

1 टिप्पण्या

वरील लेखावरच Comment करा.

थोडे नवीन जरा जुने

POST ADS1

POST ADS 2